Khamis, 26 November 2009 | By: iKhwan89

HAJI KEMUNCAK IBADAH


Rukun iman dan rukun islam adalah pelembagaan hidup lahir dan batinorang-orang yang cintakan Tuhan. Sepertilah rukun negara bagi orang yangcintakan negara. Gabungan kedua-dua rukun ugama ini, bila di amal,dihayati dan di perjuangkan sungguh-sungguh akan lahirkan patriot agamayang bertaraf muttaqin atau siddiqin, muqarrobin, paling tidak solihinyakni orang bertaqwa yang begitu dekat dengan Allah. Mereka adalahorang-orang Tuhan yang kekuatannya 1 orang Tuhan sama dengan 10 yangbukan.


Hal ini berlaku melalui satu proses pembinaan insaniah yang cukupprofesional, sistematik dan intensif yang diprogramkan melalui rukunIslam yang 5.


Rukun Islam yang pertama, Kalimah syahadah


Bermula dengan mengucap dua kalimah syahadat. Bersaksi tiada Tuhanmelainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Seseorang pun mulalahmelihat Allah sebagai tujuan dan cita-cita hidupnya dengan berpandukancara hidup Nabi Muhammad SAW. Cita-cita lain seperti hidup untuk kaya,hidup untuk berilmu, hidup untuk enjoy, hidup untuk berjawatan dan lain-lain lagi yang semuanya merupakan penyakit cinta dunia yang ditaja oleh nafsu dan syaitan, mula ditinggalkannya. Sebab dia faham bahawa prinsip hidup untuk Tuhan akan dengan sendirinya menundukan dunia untukjuga di seretkan kepada Tuhan. Status dunia hanya sebagai alat bukanmatlamat. Syaitan dan nafsu tidak layak dijadikan Tuhan. Darjat mereka telah rendah bahkan bertaraf musuh Tuhan. Kalimah syahadah adalah pemisah antara golongan yang bertuhankan nafsu dengan golongan yangbertuhankan Allah . Bagi orang yang benar-benar faham dan menghayati.Hamba nafsu matlamatnya dunia. Hamba Allah matlamatnya akhirat. Maka dari sinilah orang-orang seseorang orang Tuhan untuk bertolak kedestinasinya.


Rukun Islam yang kedua sembahyang.


Calon-calon patriot ugama, dipanggil Tuhan 5 kali sehari menghadapnyadiupacara sembahyang. Panggilannya melalui azan dan iqamah cukup tegasdan jelas. Dengan maksud bahawa tiada dibesarkan dan tidak di taatimelainkan Allah. Maka mengadaplah si hamba dengan ikrar dan perilakuyang membawa maksud lagi bahawa hidup mati hanya untuk Allah dengantidak membesarkan dan tidak mentaati melainkan Allah. Hari demi harijadi kian meneballah rasa berTuhan dan rasa kehambaan si calon. Makintinggilah kemanusiannya, makin haluslah akhlaknya dan makin membaralahsemangat juangnya untuk menjadi khalifah Allah, membela nasib seluruh hamba-hamba Allah di muka bumi ini.


Rukun Islam yang ketiga dan keempat puasa dan zakat.

Bagaimana rukun ini berperanan?


Cinta mesti dibuktikan. Yakni mesti mampu menahan diri dari keinginan-keinginan nafsu yang lahir dan yang batin, demi sumpah hidupuntuk Allah. Dan mesti mampu mengorbankan hak, atas nama cinta dan sumpah yang sering diikrarkan. Maka puasa dan zakat adalah buktinya.Kedua-duanya adalah proses pembersihan lahir dan batin untuk seorangwira Tuhan yang bakal memasuki gelanggang perjuangan bersama Tuhan.Dengan puasa dan zakat seorang jadi cukup kebal bagi mempertahankanstatus hamba Allah bilamana diserang oleh tuhan-tuhan palsu yakni nafsudan syaitan.


Firman Allah:Sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatanSesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata.


Ya, nafsu dan syaitan sangat berhajat untuk menjadikan seluruh manusiadan hamba-hamba mereka hamba nafsu dan syaitan. Namun Allah, melalui puasa dan zakat sangat menarik manusia agar menjadi hamba Allah.

Rukun islam yang kelima ialah kemuncak ibadah iaitu Haji.


Maka tibalah giliran upacara kemuncak bagi proses pembinaan rasa hamba dan rasa berTuhan dalam diri hamba Allah. Sekaligus terbakar hanguslahusaha-usaha nafsu dan syaitan membina mazmumah dalam diri-diri, bilamanamanusia telah melalui proses kemuncak ini, haji adalah pengunci materirohaniah manusia daripada dapat diganggu gugat lagi oleh nafsu dansyaitan. Ia pelengkap dan penyempurna proses pembangunan insaniah untukmanusia layak menjadi orang Tuhan samada menjadi Muqarrobin, Siddiqin,Syuhada' dan Solihin. Kaedah inilah juga yang dipakai oleh raja-raja didunia, bagi memartabatkan tokoh-tokoh dunia ke peringkat Datuk, Tan Sri,Tun, Datuk Sri dan lain-lain. Di mana untuk upacara kemuncak itumereka-mereka yang layak dipanggil khusus ke Istana raja, untukdisematkan bintang-bintang kebesaran tadi. Haji selaku ibadah kemuncak,pelengkap rasa hamba dan rasa berTuhan, maka Allah, raja bagi segala raja-raja memanggil khusus orang-orangNya untuk ke Istana Agung. Tepat pada tarikh 10 Zulhijjah di sana orang-orang Tuhan ditabalkan rohaniah mereka ke martabat-martabat yang Allah sendiri tetapkan untuk mereka.Orang ini, bila pulang ke tanah air pasti akan berubah watak dan sikapnya. Jadi lebih baik dari sebelum. Hingga orang ramai perasan akan perubahannya.


Demikianlah rukun Islam dapat me"malaikat" kan manusia. Tiap-tiap satu dengan fungsinya masing-masing, membekalkan rasa hamba dan rasa berTuhan kepada roh manusia. Memang fungsi ibadah yang utama ialah untuk roh manusia merasa hamba kepada Allah sekaligus roh merasa dia ada Tuhanyang sentiasa bersamanya. Rasa kehambaan dan rasa berTuhan itu salinglazim-melazimi, tidak mungkin bercerai. Jika rasa berTuhan tajam , rasakehambaan menebal, kalau rasa berTuhan tiada atau tipis, maka rasa hambajuga ikut tidak ada. Kedua-duanyalah yang dikatakan Taqwa. Mungkin,syahadah dapat membekalkan 10 % rasa taqwa, sembahyang 50 %, puasa 20 %,zakat 10% dan haji 10 %.


Begitulah besarnya peranan rukun Islam sebagai rukun hidup seorang hamba Allah, satu sama lain kuat menguatkan. Sepatutnya orang Islam kalau mahu jadi bangsa yang kuat ambillah rukun Allah ini sebagai rukun hidup,rukun perjuangannya, rukun negaranya. Barulah bangsa kita boleh maju menandingi Amerika, Jepun, Eropah, Korea dan lain-lain dari segi tamadunlahiriah.


Saudara-saudara sekalian,Umat Islam yang kuat itu ialah kuat Taqwanya, jitu perpaduannya dan selaras fikiran serta tindakannya. Tamadun lahir hanya sebagai tambahan dan sokongannya. Dan ini hanya dibuat bilamana dalam dada-dada merekapenuh tebal rasa hamba dan rasa berTuhan. (Takut dan cintakan Tuhan)hasil mengamalkan rukun iman dan Islam. Sebab hanya dengan rasa-rasa inilah akan tercabutnya rasa sombong, pemarah, riyak, ujub, bakhil,tamak, dengki, mementingkan diri, dendam, gila kuasa, salah guna wangdan lain-lain. Yang mana semua mazmumah inilah yang menjadi punca pecahbelahnya orang Islam hari ini. Kalaulah sifat negatif ini sudah musnah oleh rasa hamba dan rasa berTuhan, yang dibangunkan oleh rukun Islam maka automatik manusia akan memiliki sifat-sifat positif atau mahmudah seperti sabar, redha, tawakkal, merendah diri, pemurah, timbang rasa,pemaaf, meminta maaf, bertolak ansur, kasih sayang, rasa bersama dankerjasama, semua mahmudah ini amat penting, menjadi punca untuk manusiadapat bersatu padu dan selaras dalam bertindak dan berfikir. Dan dapatbenar-benar berlaku jujur berkhidmat kepada seluruh manusia. TanpaTaqwa, mustahil manusia dapat disatukan secara hakiki dan praktikal.Perpaduan-perpaduan palsu yang dibuat-buat dan hidup berpura-pura telah terbukti gagal membina tamadun bangsa sampai ke hujung. Semuanya bubar di tengah jalan. Hanya Taqwa yang boleh menjamin orang Islam untukdibantu Allah, menjadi empayar yang mampu menaungi bangsa-bangsa lain didunia. Jiwa yang sudah diseal atau dimateri dengan mahmudah, akanmenarik dan mempengaruhi semua orang sekalipun orang bukan Islam untukmenerima kepimpinan mereka. Kebaikan akhlak mereka dalam mengendalikanurusan-urusan hidup cukup menawan hati hingga semua orang sanggup taatdan hormat dengan sistem hidup yang mereka bawa.


minda ASZ
Selasa, 24 November 2009 | By: iKhwan89

WARKAH KERINDUAN:UNTUK SAHABAT KESAYANGAN

salam..hu3...aper kabar la agaknyer kawan aku yang kat luar negara tu..semoga sihat selalu....
he~..(^_^)..nmpak jer murah notebook ni..tapi dtg dari jauh tau,lpas tu dari kawan kesayangn plak tu...walaupun murah,ia tetap beharga..(^_^)ah hah!!...jam kesayang ku....aku paling sayang jam ni...istimewa sey..(^_^)

MUQADDIMAH MENGENAL DIRI MELALUI RASA HATI

ISLAM yang Allah redhakan kepada kita yang disampaikan melaluipesuruh-Nya Nabi Muhammad SAW adalah satu syariat yang menyuluhpersoalan hidup lahir dan batin.Syariat lahir disebut syariat. Syariat batin disebut hakikat. Ini amatpatut dan sesuai dengan struktur kejadian manusia itu sendiri yang manamerupakan kombinasi dan paduan antara jasad lahir dan jasad batin.Jasad lahir ialah semua anggota kita yang nampak dengan mata kasar.Manakala jasad batin ialah jasad ghaib yang menggerakkan seluruh anggotalahir yang boleh berfikir, merasa, mengingat, mengetahui, memahami danapa sahaja yang kita miliki dalam diri kita masing-masing (yang lebihdikenali sebagai roh).Allah SWT menetapkan bahawa syariat lahir adalah untuk diamalkan olehjasad lahir manakala syariat batin adalah untuk diamalkan oleh jasadbatin iaitu roh.Sesuai dengan lahir batin kita yang berpadu erat tanpa terpisah-pisahmaka amalan lahir dan batin wajib dilaksanakan serentak dalam satu masadi semua waktu dan semua keadaan.Kalau kita mengasingkan atau menolak salah satu dari amalan ini kitatidak mungkin menjadi hamba Allah (Islam) yang sebenar sebab Islammemandang syariat itu sebagai kulit , manakala hakikat itu ialahintipati.Kedua-duanya sama penting dan saling perlu memerlukan, ibarat kulit danisi pada buah-buahan. Kedua-duanya mesti ada untuk kesempurnaankewujudan buah itu sendiri. Tanpa kulit isi tidak selamat malah isitidak mungkin ada kalau kulit tidak ada. Sebaliknya tanpa isi, kulitjadi tiada bererti apa-apa. Sebab buah dimakan bukan pada kulit tetapiisinya.Begitu juga hubungan antara syariat dan hakikat, Kedua-duanya mestiditerima dan diamalkan serentak. Kedua-duanya saling isi mengisi danperlu-memerlukan. Kalau kita bersyariat sahaja (ertinya berkulit sahajatanpa isi), itu tidak membawa erti apa-apa di sisi Allah.Sabda Rasulullah SAW :Terjemahannya: Allah tidak memandang rupa dan harta kamu tetapi Diamemandang hati dan amalan kamu. (Riwayat: Muslim)Sebaliknya kalau kita berhakikat sahaja (isi tanpa kulit), maka tiadajaminan keselamatan oleh Allah SWT. Hakikat itu akan mudah rosak dankita tiada akan memperolehi apa-apa langsung, hatta Islam kita akanrosak tanpa sedar.Berkata Imam Malik Rahimahullahu Taala:Terjemahannya: Barangsiapa berfeqah (syariat) dun tidak bertasawuf makaia jadi fasik. Barangsiapa yang bertasawuf (hakikat) tanpa feqah maka iaadalah kafir zindik (kafir tanpa sedar).Ertinya kita mesti mengamalkan kedua-duanya sekali iaitu syariat danhakikat. Kalau kita ambil salah satu kita tidak akan selamat. Kalau kitabersyariat sahaja tanpa dibendung oleh hakikat, kita jadi fasik. Dankalau kita berhakikat sahaja tanpa kawalan syariat, maka hakikat ituakan mudah rosak dan bila terjadi begitu kita akan jatuh kafir zindik(kafir tanpa sedar) .Begitulah kepentingan kedua-dua syariat dan hakikat. Tetapi dalamkeadaan keduanya, hakikatlah yang lebih utama.Benarlah sabda Rasulullah SAW :Terjemahannya: Allah tidak memandang rupa dan harta kamu tetapi Diamemandang hati dan amalan kamu. (Riwayat: Muslim)Bukanlah bermakna syariat itu tidak dituntut, bahkan syariat juga adalahhukum-hukum yang fardhu yang wajib diamalkan oleh semua umat Islam. Cumadalam keadaan keduanya (syariat dan hakikat) itu sama-sama diamalkan,Allah memberi keutamaan pada amalan hakikat. Bandingannya, antara kulitdan isi buah (dalam keadaan keduanya sama pentingnya) tetapi manusiamemberi keutamaan pada isi sebab ia boleh dimakan.Begitulah peranan hakikat. Ia menjadi penentu kepada berakhlak atautidaknya seseorang manusia kepada Allah dan kepada sesama manusia.Orang yang tinggi pencapaian tasawufnya adalah orang yang hatinya hampirdengan Allah, sentiasa merasakan kebesaran Allah, sedang dirinya mahalemah dan sentiasa memerlukan pertolongan Allah, sangat beradab denganAllah dan adalah seorang zahid yang dapat mengorbankan dunia untukTuhannya.Seorang zahid juga adalah seorang yang mampu mengasihi semua manusia,bersedia untuk susah untuk manusia dan yang bakal menyelamatkan manusiadari tipuan dunia, nafsu dan syaitan. Sebaliknya orang yang lemah dalamamalan batin adalah orang yang jauh dan terpisah hatinya dari Allah(tidak takut dengan Allah, tidak malu, tidak harap, tidak cinta Allah,tidak redha dan tidak sabar), kurang beradab dengan Allah (penuh hasad,sombong, bakhil, dendam dan pemarah) dan seorang pencinta dunia yangbekerja keras hanya untuk dunianya.Orang begini selalu dibelenggu oleh kecintaannya itu hingga menjadikania takut untuk berjuang dan berjihad untuk agama Allah dan untukkehidupan akhirat yang kekal abadi.Orang yang tidak berhakikat (sekalipun sembahyangnya banyak, puasa, bacaQuran dan gigih berjuang) adalah orang yang kurang berakhlak denganAllah dan kurang berakhlak dengan manusia.Kekurangan pada amalan batin inilah yang menjadikan orang-orang yangtidak berhakikat itu selalunya mati dalam dosa yang tidak sedar. Mungkindosa kerana buruk sangka dengan Allah, putus asa dengan ketentuan Allah,tidak redha dengan takdir Allah dan dosa kerana merasakan amalanlahirnyalah yang bakal menyelamatkan dirinya dari neraka Allah.Rasa riak, ujub atau rasa diri bersih itu adalah dosa batin yang tiadasiapa yang nampak, bahkan yang empunya diri pun tidak dapat mengesannya.Kecualilah orang yang mempunyai basirah (pandangan hati yang tembus)sahaja yang boleh mengesannya. Nanti di akhirat bila Allah dedahkansegala kesalahannya (dosa-dosa batin itu), baru dia terkejut dantersentak.Ulama tasawuf berkata:"Biarlah sedikit amalan beserta rasa takut pada Allah, kerana itu lebihbaik daripada banyak amalan tetapi tiada rasa takut dengan Allah. Lebihbaik orang yang merasa berdosa dan bersalah dengan Allah daripada orangyang banyak amalan tetapi tidak rasa berdosa pada Allah bahkan diamerasa tenang dengan amalan itu."Firman Allah:Terjemahannya: Hari kiamat ialah hari di mana harta dan anak-anak tidakdapat memberi manfaat, kecuali weka yang mengadap Allah membawa hatiyang selamat sejahtera. (Asy Syuara: 88-89)Hati yang selamat sejahtera ialah hati yang bertaqwa yang berisi iman,yakin, ikhlas, redha, sabar, syukur, tawakal, takut, harap dan lain-lainrasa hati dengan Allah SWT.Hati yang sentiasa merasa sihat dalam sakit, kaya dalam kemiskinan,ramai dalam keseorangan, lapang dalam kesempitan dan terhibur dengan apasahaja ujian kerana ia bersikap redha dengan apa sahaja pemberianTuhannya.Untuk memperolehi hati yang begini, kita mesti bersungguh-sungguhmelawan hawa nafsu untuk melakukan amalan lahir dan batin (syariat danhakikat). Kedua-duanya akan saling kawal mengawal untuk mengangkat kitake taraf taqwa.Syariat dan hakikat akan mendidik dan memimpin kita menjadi seoranginsan yang kamil yang mampu memenuhi keinginan dan keperluan fitrahsemulajadi manusia secara suci lagi mulia. Orang beginilah yang Allahmaksudkan sebagai golongan as siddiqin atau golongan al `Ariffin. Sifatmereka Allah senaraikan dalam Surah Al Furqaan ayat 63 - 74:Terjemahannya: Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang (hamba-hambayang baik) itu ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi denganrendah hati dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkankata-kata (yang mengandungi) keselamatan. (ayat 63)Tejemahannya: Dan mereka yang berjaga di malam hari dengan bersujud danberdiri untuk Tuhan mereka (orang -orang yang bersembahyang tahajjud dimalam hari semata-mata kerana Allah). (ayat 64)Terjemahannya: Dan orang -orang yang berkata: Ya Tuhan kami, jauhkanlahazab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yangkekal. (ayat 65)Terjemahannya: Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetapdan tempat kediaman. (ayat 66)Terjemahannya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) merekatidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (perbelanjaanitu) pertengahan. (ayat 67)Terjemahannya: Dan mereka juga tidak mengharap (menyembah) yang lain disamping Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (orangIslam) kecuali yang dibenarkan syarak (pembunuh, penzina murtad) dantidak juga berzina. Barangsiapa yang melakukan yang demikian itu nescayadia akan menerima pembalasan dosanya. (ayat 68)Terjemahannya: (Yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada harikiamat dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. (ayat 69)Tejemahannya: Kecuali mereka yang bertaubat, beriman dan mengerjakanamal soleh, kejahatan mereka Allah gantikan dengan kebajikan. Dan AllahMaha Pengampun lagi Maha Penyayang. (ayat 70)Terjemahannya: Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal solehmaka sesungguhnya mereka bertaubat kepada Allah dengan taubat yangsebenar-benarnya. (ayat 71)Terjemahannya: Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsudan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakanperbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (sahaja) denganmenjaga kehormatan diri. (ayat 72)Terjemahannya: Dan orang-orang yang apabila diberi ingatan denganayat-ayat Tuhan mereka tidaklah mereka menghadapinya sebagai orang-orangyang tuli dan buta. (ayat 73)Terjemahannya: Dan orang-orang yang sering berdoa: "Ya Tuhan kami,anugerahkanlah kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagaipenyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yangbertaqwa. " (ayat 74)Merekalah orang-orang yang bertaqwa yang akan memperolehi ketenanganhidup di dunia dan di akhirat. Tempat untuk kita mempelajari danmencontohi kehidupan yang berbahagia ini ialah kehidupan solafussoleh.Mereka telah menjalani suatu kehidupan yang mana mereka menerima danmengamalkan sepenuhnya kehendak syariat dan hakikat. Dan hasilnya,mereka (para solafussoleh) menjadi orang-orang yang bahagia lagimembahagiakan orang lain.Sejarah 15 abad yang silam memberitahu kepada kita bahawa 3/4 duniamenjadi tenang, aman dan damai di bawah pentadbiran mereka. Dan kawanmahupun lawan terasa selamat berada di dalam kekuasaan mereka.Demikianlah, dan inilah satu kenyataan bahawa kiranya manusia patuhmenjalani syariat lahir dan batin, selamat dan berbahagialah mereka didunia dan di akhirat.Allah berfirman:Terjemahannya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang berimandan yang mengerjakan amal soleh di antara kamu bahawa Diasungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimanadiberi kuasa kepada orang sebelum mereka Dia akan meneguhkan bagi merekaagama yang telah diredhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akanmenukar (keadaan) mereka sesudah berada dalam ketakutan menjadi amansentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatuapa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang engkar sesudah (janji) itu,maka mereka itulah orang-orang fasik. (An Nur: 55)

SALAM TERAKHIR : SELAMAT TINGGAL KIPSAS

*salam alaik untuk suumer pembaca blog ku..semoga dalam kasih syg Tuhan...*hu3...da lame tahap ape ntah aku tak update blog ni...rindu ku kepada semua rakan-rakan ku....terutama kawan kesayang,teman istimewa,dan lain2...hu3*rahsia*


Alhamdulillah..segala puji bagi Tuhan pencipta alam,selama 2 tahun setengah aku berjaya menghabiskan hidup ku di KOLEJ ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH..hu3.....banyak pahit manis dalam menempuh hidup berKolej ni..hu3..


Sekarang,program,asigment,kelas,kawan-kawan,main kejar2 dalam umah,da tak de dah..hu3....rindu sangt2 aku time tu...gelak same2 ngan kawan2.....hu3...tak pe lah....semoga semua tak lupe kan kenangan ini....hmm....aku tak ley nak membebel panjang2 pasal,aku kat cc ni..nti mahal..hu3....k la...kat bawah ni aku nak tayang paper exam aku yang last kat kolej..he3..daa....

ha....ni la paper last aku kat kolej..hu3.....

Khamis, 12 November 2009 | By: iKhwan89

I AM HOME!!!!

salam alaik semua pembaca.....!!!aLlhamdulillah...aku baruu jer lepas balik dari latihan amali dakwah kat kampong orang asli kat kampong runchang..hu3...sakit2 sey badan..he3....nanti lah aku citer...badan aku penat sangat..hu3......k, semoga dalam kasih syang Tuhan....*terus tertido......ZzZzZz*
Isnin, 9 November 2009 | By: iKhwan89

CORETAN HATI: DOA UNTUK KEKASIH HATI KU


salaaaam to aaaaaall bloggers....semoga dalam kasih sayang Tuhan..(^_^).hu3....dis is final year aku kat kolej....ari nie,aku nak coretkan sedikit rasa hati ku kat sini..khas untuk kekasih hati semoga bliau dalam kasih sayang Tuhan......(^_^)

"wahai Tuhan ku yang Maha Baik...ampuni lah dosa kekasih hati ku,berilah dia rasa berTuhan agar hatinya menebal rasa kehambaan...Ya Tuhan ku Yang Maha mengetahui,Engkau tahu bahawa aku merancang,dan Engkau juga merancang..andai kata rancangan ku memberi keburukan kepada ku,aku redha diatas segala rancangan Mu dan aku tahu rancangan hamba Mu selalu mempunyai keburukan....Wahai Tuhan ku yang menetapkan kepada ku jodoh,andai dia sesuai untuk ku,tetapkanlah hatinya dengan hati ku..Wahai Tuhan yang menjadikan Islam agama Agung,berilah dia rasa cinta dan takutkan Mu lebih dari dia mencintai ku dan takutkan perkara dunia agar dia bahagia untuk selama-lamanya. Wahai Tuhan ku Yang menetapkan dan membolak balik kan hati,tetapkanlah hati kekasih ku kepada Mu,agar dia selalu mendapat petunjuk dari Mu...dan selalu mencintai Mu lebih dari mencintai ku....jadikanlah dia serikandi agung agama mu,tabahkanlah hatinya,bantulah dia dalam mencari pejuang kebenaran, akhir sekali wahai Tuhan,peliharalah dia dari sebarang gejala yang tidak sihat dan melalaikan...dia buah hati ku,penawar hati ku,kegembiraan ku,semoga engkau kabulkan doa ku wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang..."..ameen...

..eheem...ni lah doa yang ku tuju kan khas utk die...aku ni tak mampu sangat nak bagi hadiah mewah2,nak bagi macam-macam....ape yang aku mampu..ini jelah....semoga aku mencintai Tuhan ku melebihi aku mencintai isi dunia ni....bye...

terima kasih kerana menjadi kekasih ku
Rabu, 4 November 2009 | By: iKhwan89

BERSEDIALAH

Nun di sana negara abadi
Di sanalah kita akan pergi
Cuma kita tidak tahu bila ke sana
Namun lambat-laun sampai juga
Bersedialah menunggu masa
Dengan iman di dada
Dengan taqwa yang diminta
Itulah bekalan untuk ke sana
Tidak ada keduanya
Melepaslah kita
Kita akan papa-kedana
Di negara yang tidak diukur dengan masa
Tempatnya ialah Neraka
Jangan cuai mencari bekalannya
Agar kita tidak menyesal di sana
Di sana tidak ada usaha ikhtiar
Di sinilah kita lakukan ini semua
Bersungguh-sungguhl ah mencari bekalannya
Jangan lupa jangan lalai
Agar tidak menyesal

Waktu: 6.54 pagi
Tempat: Hat Yai
Tarikh: 16-03-1992

HAPPY FINAL EXAM..HU3

salam alaik..hu3....ape kabar semua...?semoga dalam kasih sayang Tuhan,....hu3....
mAsuk ari ni dah 2 paper dah aku lalui utk final exam ni..hu3.....semuanyer memening kan kepala..hu3...

ni ha...akU nak ucap trime kasih kat kawan aku yang best ni..hu3...die potostetkan nota utk aku utk subjek pengajian hadis....teharu sey...hu3...tu yang aku khusyuk stdy tu...lalalalalalalala..
tapi ntah la..hu3...boley dapat seperti yang dirancang atau pun tak.hu3..

untuk hari nie plak,aku baru jer lepas dari pekse Gerakan Dakwah..ya Ampun....soklan die..hu3...boley tahan..hu3..mjur la aku ni jenis bace rawak...xde fokus2 pada satu2 tajuk jer...hu3...sebab macam sumer masuk jer..hu3..

Ape2 hal puN aku nak ucapkan All The Best untuk kawan2 aku yang sedang menduduki final exam at the final year..hu3...sedey sey...ase nak nangis..hu3.....

utk yang tercinta,semoga dalam kasih sayang Tuhan....

Ketika Cinta Bertasbih (instrument Hits) - Instrument
Mp3-Codes.com